Algemene voorwaarden

Personen die lid worden van Fit ben jij! Outdoor verklaren zich door ondertekening akkoord met de volgende regels:
deelname op eigen risico 

 • Deelname is op eigen risico.
 • Men dient de training bij te wonen in correcte kleding.

 • Men dient zicht te onthouden van ongepaste opmerkingen tegenover trainer en/of cursist(e).

 • Men dient het oefenmateriaal na gebruik op te ruimen.

 • Men dient zich in en buiten de club zo te gedragen, dat de goede naam en eer van de club en/of trainer nimmer in opspraak kan komen.

 • Abonnementskosten worden bij VOORUITBETALING voldaan en uitsluitend via automatische incasso per maand. De abonnementskosten worden de 1ste van de maand ge├»ncasseerd.

 • Abonnementskosten kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd op grond van de economische ontwikkelingen, omzetbelasting, etc. 

 • Alle leden ontvangen ten aanzien van wijzigingen in de abonnementskosten tijdelijk schriftelijk bericht.

 • Bij een achterstand aan betaling van abonnementskosten wordt de inning uit handen gegeven aan een incassobureau. Bij de incasso van abonnementsgeld komen de gemoeide kosten ten laste van de debiteur (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten). 

 • Bij het niet nakomen van een van de hierboven genoemde bepalingen, houdt de club zich het recht voor om het betreffende clublid de toegang tot de club tijdelijk of definitief te weigeren zonder dat hij/zij aanspraak kan maken op reeds betaalde abonnementskosten van welke aard dan ook.

 • De directie van de club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, zoekgeraakte eigendommen en ongevallen die het clublid als gevolg van deelname aan zijn/haar sport overkomen is. Deelname aan de lessen is op eigen risico.

 • Uw gegevens worden alleen intern gebuikt voor administratieve doeleinden i.v.m. de wet bescherming persoonsgegevens.

 • Men heeft na het aflopen van de contractduur 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.

 • Men kan geen gebruik maken van een kortingsactie als het bestaande abonnement al een gereduceerd tarief heeft.